Wettelijke vermeldingen

Eigendom :

DMDS s.a.

Rue Martin Legros, 30

B-4960 Malmedy

T. : +32 80 31 00 10

 

Verantwoordelijke uitgever :

Jean-Luc Deroanne

 

Ondernemingsnummer :

ID 0861 352 773

 

Goedkeuring FAVV :

B1059

 

Gebruiksvoorwaarden :

De inhoud van deze website mag niet gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden. Sommige content is onderworpen aan de auteursrechten. De intellectuele eigendom van de inhoud op deze website wordt beschermd. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze site op eender welke drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van DMDS s.a.

Noch de eigenaar, noch de verantwoordelijke uitgever kunnen de juistheid van de content op deze website garanderen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Belgische wet. Geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers (België).

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden.